Υπογράφηκε την Παρασκευή 16/10/2015 η σύμβαση μεταξύ της «SOLIS AE» και του Βαιου Καλορογιάννη για την κατασκευή νέου κτιρίου παραγωγής κατεψυγμένων αλιευμάτων στο Ομορφοχώρι Λάρισας.