Υπογράφηκε την Παρασκευή 18/9/2015 η σύμβαση μεταξύ της SOLIS Α.Ε. και της ΑΦΟΙ ΤΑΧΑ Ο.Ε. για την κατασκευή νέας πτέρυγας τυροκομείου συνολικού εμβαδού 1.650,00 m2 στις εγκαταστάσεις της στο Ελευθέριο Λάρισας.