Υπογράφηκε την Τετάρτη 12/3/2014 η σύμβαση μεταξύ της «SOLIS A.E.» και της «ΤΣΙΝΑΣ ΑΕ» για την «Κατασκευή νέας πτέρυγας Logistics» στο Υποκατάστημα Λάρισας.