Υπογράφηκε την Τετάρτη 3/6/2015 η σύμβαση μεταξύ της SOLIS AE και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Τροφίμων για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή 2ου ταμιευτήρα Γλαύκης Ν. Λάρισας» προϋπολογισμού 3.700.000,00 €.