Υπογράφηκε την Παρασκευή 19/6/2015 η σύμβαση μεταξύ της SOLIS A.E και της «ΡΩΜΙΟ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ» για την κατασκευή προσθήκης νέας πτέρυγας βιομηχανίας αλλαντοποιίας συνολικού εμβαδού 1.100,00 m2 στις εγκαταστάσεις της στο Μακρυχώρι Λάρισας.