Υπογράφηκε την Δευτέρα 22/6/2015 η σύμβαση μεταξύ της SOLIS AE και της «ΒΑΚΡΕΛ ΑΕ» για την κατασκευή προσθήκης εγκατάστασης σφαγείου και διαμορφώσεων εσωτερικών χώρων στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις στην Ελασσόνα Λάρισας.