Υπογράφηκε την Δευτέρα 27/7/2015 η σύμβαση μεταξύ της SOLIS Α.Ε. και της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την κατασκευή νέων γραφείων επί της Φαρσάλων 217 στη Λάρισα.