Υπογράφηκε την Πέμπτη 17/3/2016 η σύμβαση μεταξύ της «SOLIS AE» και της «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΑΕ» για το έργο «Κατασκευή 2ου δημοτικού σχολείου Νέας Μαγνησίας Δήμου Δέλτα νομού Θεσσαλονίκης» προυπολογισμού 2.815.000,00 €.