Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2019 13:36

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στη Λάρισα σήμερα, Τρίτη 09 Ιουλίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της εταιρείας Solis A.E..

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την ανακατασκευή των πεζοδρομίων στην συνοικία του Αγίου Κωνσταντίνου την ανακατασκευή των οδοστρωμάτων αυτής.
Σκοπός του έργου είναι να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της συνοικίας και όλης της πόλης, το έργο προβλέπεται να καλύψει τις πάγιες ανάγκες καλής λειτουργίας της πόλεως και των συνοικιών.