Τρίτη, 23 Απριλίου 2019 11:39

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Στη Λάρισα σήμερα, Τρίτη 23 Απριλίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της εταιρείας Solis A.E..

Το έργο έχει ως αντικείμενο την κατασκευή τσιμεντοστρώσεων σε δρόμους μικρού πλάτους στο σύνολο της Δημοτικής Ενότητας Λάρισας.
Οι εργασίες οδοποιϊας περιλαμβάνουν :
· Καθαίρεση υφιστάμενων σκυροδεμάτων (όπου απαιτείται)
· Εκσκαφή των οδών.
· Κατασκευή υπόβασης με Ε4.
· Κατασκευή στρώσης βάσης με Ο155.
· Τοποθέτηση δομικού πλέγματος και τοποθέτηση κυβολίθων.
· Διάστρωση σκυροδέματος C 16/20 πάχους 0,15 σε όλο το πλάτος της οδού.
Επίσης όπου απαιτείται θα κατασκευαστεί νέο πλήρες δίκτυο οδοφωτισμού .

Σημαντικά Νέα