Δευτέρα, 02 Σεπτεμβρίου 2019 15:45

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Στη Λάρισα σήμερα, Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της εταιρείας Solis A.E..

Η παρούσα μελέτη αφορά επεμβάσεις αποκατάστασης και βελτίωσης της αντιπλημμυρικής προστασίας του οδικού δικτύου σε διάφορες θέσεις του Δήμου Αγιάς.