Πέμπτη, 07 Φεβρουαρίου 2019 13:11

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Στη Λάρισα σήμερα, Πέμπτη 07 Φεβρουαρίου 2019, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της εταιρείας Solis A.E..

Το έργο αφορά στις εργασίες για την Ανακαίνιση - Βελτίωση – Συντήρηση των γυμναστηρίων του Δήμου Ελασσόνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ΠΕ Λάρισας και συγκεκριμένα:
  1. Αθλητικό κέντρο Ελασσόνας
  2. Αθλητικό κέντρο Τσαριτσάνης
  3. Σχολικό αθλητικό κέντρο Βερδικούσιας
  4. Σχολικό αθλητικό κέντρο Δομένικου
  5. Σχολικό αθλητικό κέντρο Ευαγγελισμού
  6. Σχολικό αθλητικό κέντρο Βλαχογιαννίου
  7. Σχολικό αθλητικό κέντρο Ελασσόνας

Σημαντικά Νέα