Υπογραφηκε την Παρασκευή 18/7/2014 μεταξύ της SOLIS AE και του κ. Καλορογιάννη Βαιου η σύμβαση για την κατασκευή κτιρίου ψυγείου και συσκευαστηρίου κατεψυγμένων αλιευμάτων στην Λάρισα.

Περισσότερα...

Υπεγράφηκε την Πέμπτη 17/7/2014 μεταξύ της SOLIS AE και της κ. Τσακνάκη Ευαγγελίας η σύμβαση για την κατασκευή ξενώνα στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας.

Περισσότερα...

Σας γνωρίζουμε ότι από 25 Ιουν 2014 η εταιρεία μας διαθέτει πιστοποιητικό ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 για την κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων το οποίο ισχύει έως την 24 Ιουν 2017.ΠΙΣΤ_9001_SOLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΡΕΙΑ

Περισσότερα...