Υπογράφηκε την Παρασκευή 23/5/14 η σύμβαση μεταξύ της «SOLIS ΑΕ» και της «ΦΑΡΜΑΒΕΤ ΟΕ» για την κατασκευή βάσεων SILOS και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη Φαρκαδώνα Τρκάλων.

Περισσότερα...

Υπογράφηκε την Τετάρτη 12/3/2014 η σύμβαση μεταξύ της «SOLIS A.E.» και της «ΤΣΙΝΑΣ ΑΕ» για την «Κατασκευή νέας πτέρυγας Logistics» στο Υποκατάστημα Λάρισας.

Περισσότερα...

Υπογράφηκε την Δευτέρα 24/2/2014 η σύμβαση μεταξύ της «SOLIS AE» και του Δήμου Κιλελέρ για την κατασκευή του έργου: «Έργα ανάπλασης και αναβάθμισης συνοικίας Καλλιθέας Νίκαιας» συνολικού προυπολογισμού 1.955.700,00 €.

Περισσότερα...