Υπογράφηκε την Παρασκευή 11/12/2015 η σύμβαση μεταξύ της «SOLIS A.E.» και της «ΜΑΛΑΜΗ-ΕΞΑΡΧΟΣ Ο.Ε.» για την κατασκευή ΙΚΤΕΟ βαρέων οχημάτων και Ι.Χ. στην Ελασσόνα.

Περισσότερα...

Υπογράφηκε την Τρίτη 3/11/2015 η σύμβαση μεταξύ της «SOLIS ΑΕ» και της γαλακτοβιομηχανίας «ΟΜΗΡΟΣ ΑΕ» για την κατασκευή κτιρίου γραφείων στις εγκαταστάσεις της στη Μεγάρχη Τρικάλων.

Περισσότερα...

Υπογράφηκε την Παρασκευή 16/10/2015 η σύμβαση μεταξύ της «SOLIS AE» και του Βαιου Καλορογιάννη για την κατασκευή νέου κτιρίου παραγωγής κατεψυγμένων αλιευμάτων στο Ομορφοχώρι Λάρισας.

Περισσότερα...