Υπογράφηκε την Δευτέρα 27/7/2015 η σύμβαση μεταξύ της SOLIS Α.Ε. και της ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ για την κατασκευή νέων γραφείων επί της Φαρσάλων 217 στη Λάρισα.

Περισσότερα...

Υπογράφηκε την Παρασκευή 18/9/2015 η σύμβαση μεταξύ της SOLIS Α.Ε. και της ΑΦΟΙ ΤΑΧΑ Ο.Ε. για την κατασκευή νέας πτέρυγας τυροκομείου συνολικού εμβαδού 1.650,00 m2 στις εγκαταστάσεις της στο Ελευθέριο Λάρισας.

Περισσότερα...

Υπογράφηκε την Δευτέρα 22/6/2015 η σύμβαση μεταξύ της SOLIS AE και της «ΒΑΚΡΕΛ ΑΕ» για την κατασκευή προσθήκης εγκατάστασης σφαγείου και διαμορφώσεων εσωτερικών χώρων στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις στην Ελασσόνα Λάρισας.

Περισσότερα...