Υπογράφηκε την Παρασκευή 19/6/2015 η σύμβαση μεταξύ της SOLIS A.E και της «ΡΩΜΙΟ-ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ» για την κατασκευή προσθήκης νέας πτέρυγας βιομηχανίας αλλαντοποιίας συνολικού εμβαδού 1.100,00 m2 στις εγκαταστάσεις της στο Μακρυχώρι Λάρισας.

Περισσότερα...

Υπογράφηκε την Τετάρτη 3/6/2015 η σύμβαση μεταξύ της SOLIS AE και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Τροφίμων για την κατασκευή του έργου: «Κατασκευή 2ου ταμιευτήρα Γλαύκης Ν. Λάρισας» προϋπολογισμού 3.700.000,00 €.

Περισσότερα...

Υπογράφηκε την Τρίτη 19/5/2015 η σύμβαση μεταξύ της «SOLIS A.E» και της «ΑΡΜΟΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕΒΕ» για την προσθήκη νέας πτέρυγας στις εγκαταστάσεις της στην Λάρισα.

Περισσότερα...